Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Przedstawiamy przedstawicieli społeczności uczniowskiej, wybranych podczas wyborów, przeprowadzonych w dniu 24 września 2021 r.:

Przewodniczący: Grzegorz Klimek – kl. 3BT
Zastępcy:
Mateusz Lechański – kl. 1AT, Tomasz Bednarz – kl. 3DT
Sekcja dekoracyjna: Wiktoria Rosiak – kl. 3BT, Katarzyna Markowska – kl. 3BT
Sekcja techniczna: Franciszek Benka – kl. 3BT, Krystian Filipiński – kl. 3BT

REGULAMIN-SU

REGULAMIN KONKURSU EKSTRA KLASA
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W ŁODZI