Współpraca z firmami

W roku szkolnym 2019/2020 zostało podpisane porozumienie o współpracy z Grupą EKOENERGIA Sp.z o. o. m.in. w ramach praktyk uczniowskich oraz przeprowadzanych przez firmę szkoleń dla społeczności naszej Szkoły