Wychowawcy

Technikum

1agT – mgr inż. Joanna Witkowska

1bgT – mgr Joanna Iskierka – Sabanty

1cpT – mgr inż. Aleksandra Zalewska

1dpT – mgr Małgorzata Cieplucha

2aT – mgr Joanna Plucińska – Jach

2bT – mgr Monika Maj

3aT – mgr inż. Krystyna Kiedrzyńska

3bT – mgr Ewelina Żak

4aT – mgr inż. Halina Świątnicka

4bT – mgr Dariusz Lewandowski

Szkoła Branżowa I stopnia

1agB – mgr Kinga Włodarczyk

1bgB – mgr Marlena Drab

1cpB – mgr Maria Wachowska

2aB – mgr Małgorzata Sadowska

3aB – mgr inż. Lechosława Pyzik