Wychowawcy

Technikum

1aT – mgr Ewelina Żak – Wieczorek

1bT – mgr Joanna Iskierka – Sabanty

1cT – mgr Kacprzak Sylwia

2aT – mgr Maria Wachowska

2bT –  mgr Joanna Plucińska – Jach

2cT – mgr inż. Anna Płocka – Czopik

3aT – mgr Małgorzata Sadowska

3bT – mgr Ewa Wirth – Koliba

4aT – mgr Małgorzata Sadowska

4bT – mgr Aleksandra Bojczuk

5cpT – mgr inż. Halina Świątnicka

5dpT – mgr Monika Maj

 

Szkoła Branżowa I stopnia

1aB – mgr inż. Krzysztof Kaczorowski

1bB – mgr inż. Aneta Pater

2aB – mgr Ewa Słowińska

2bB – mgr Kinga Włodarczyk

3aB – mgr inż. Marcin Witkowski

3bB – mgr Marlena Drab