Wychowawcy

Technikum

1aT – mgr Joanna Plucińska – Jach

1bT – mgr Monika Maj

2aT – mgr inż. Krystyna Kiedrzyńska

2bT – mgr Ewelina Żak

3aT – mgr inż. Halina Świątnicka

3bT – mgr Dariusz Lewandowski

4aT – mgr Marlena Drab

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3aZ – mgr inż. Joanna Witkowska

 

Szkoła Branżowa I stopnia

1aB – mgr Małgorzata Sadowska

2aB – mgr inż. Lechosława Pyzik