Analiza ankiet ewaluacyjnych

ANALIZA ANKIET EWALUACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH NA ZAKOŃCZENIE PRAKTYK W OBU GRUPACH WYJAZDOWYCH ( 40 uczestników) :

1. Wszyscy uczestnicy projektu uznali, że cele projektu: zawodowy, językowy i społeczny, zostały osiągnięte.
2. 30 uczniów potwierdziło odpowiedni czas trwania praktyk, 8 uznało staż za zbyt krótki, a 2 za zbyt długi.
3. Formy doskonalenia umiejętności zawodowych zostały ocenione przez 36 uczniów za odpowiednie, a przez 4 uczniów za częściowo odpowiednie.
4. Umiejętności nabyte były zgodne z oczekiwaniami w 32 przypadkach, a w 8 za częściowo zgodne z oczekiwaniami uczestników.
5. Z warunków zakwaterowania było zadowolonych 38 uczniów, a 2 uczniów uznało warunki za częściowo zadawalające ( brak lodówki w pokojach).
6. Posiłki zostały ocenione jako dobre lub raczej dobre i wystarczające w 37 przypadkach, a 3 uczniów nie było zadowolonych ( jedzenie niesmaczne i bez przypraw)
7. Formy spędzania wolnego czasu oceniło jako atrakcyjne 34 uczniów, a 6 nie miało zdania na ten temat.
8. Pomoc ze strony polskich opiekunów uznało jako zadawalającą lub raczej wystarczającą aż 40 uczniów, czyli wszyscy uczestnicy.
9. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników ze strony partnera pozytywnie oceniło 39 uczestników, natomiast 1 nie potrafił się jednoznacznie wypowiedzieć.
10. Poprawę znajomości języka niemieckiego oceniło 35 uczniów pozytywnie, a 5 uczniów nie miało zdania na ten temat.

Brak było w przeprowadzonych ankietach odpowiedzi negatywnych.