Projekt edukacyjny EPAS

Projekt edukacyjny EPAS (European Parliament Ambasador School) jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

            Celem projektu jest przybliżenie uczniom tematyki związanej z Unią Europejską, pobudzenie ich świadomości w kwestii wpływu decyzji Parlamentu Europejskiego na życie codzienne Europejczyków, w szczególności Polaków oraz wskazanie możliwości i perspektyw, jakie przed młodzieżą otwiera obywatelstwo europejskie.

            W Zespole Szkół Budowlano – Technicznych im.Kopcińskiego w Łodzi projekt realizowało dwóch Starszych Ambasadorów:

  • Monika Maj
  • Dariusz Szot

            W pierwszym półroczu głównym zadaniem było zorganizowanie grupy projektowej, przedstawienie młodzieży zadań i celów projektu.

            Do zespołu zgłosiło się 4 uczniów – Młodszych Ambasadorów:

  • Patryk Szreter
  • Michał Woźniak
  • Patrycja Grochal
  • Andżelika Grochal

            W październiku założyliśmy dwa stacjonarne punkty informacyjne – w sali 312 oraz w bibliotece szkolnej oraz punkt wirtualny (z pomocą administratora strony internetowej szkoły – Pani Joanny Witkowskiej).

            W punktach informacyjnych uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi różnych płaszczyzn działań Unii Europejskiej, pobrać materiały (ulotki, prospekty, informatory, poradniki itp. Dostępne są również informacje o bieżących pracach Parlamentu Europejskiego oraz organizacji prac poszczególnych Komisji PE.

            W październiku 2019r. Starszy Ambasador Dariusz Szot uczestniczył w dwudniowych warsztatach w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Warsztaty  dotyczyły metodyki pracy metodą projektu, sposobu organizowania innych form aktywizacji młodzieży – m.in. gry miejskiej, happeningu.

            W listopadzie Młodsi Ambasadorowie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Jeden z nich – Patryk Szreter – awansował do kolejnego etapu i reprezentował szkołę w zawodach regionalnych.

            Młodsi Ambasadorowie wzięli udział w konkursie Euroscola. Rozwiązywali test wiedzy o UE i państwach członkowskich. Zajęli 187 miejsce spośród 268 szkół startujących w zawodach, awansując tym samym do II etapu. Etap drugi – zadanie kreatywne nasz zespół zakończył na 89 miejscu (27 miejsce w rankingu szkół technicznych). Niestety tylko 10 grup zostało nagrodzonych wyjazdem do Strasburga na obrady Europarlamentu.

            W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe „Nagroda im.Sacharowa – prawa człowieka wokół nas” . W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy IA technikum oraz IA szkoły branżowej oraz nauczyciele – Pani Kinga Włodarczyk oraz Pani Ewelina Żak. Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli – jako atrakcyjne metodycznie i rzetelne pod względem merytorycznym. Istotna z punktu widzenia społecznego i wychowawczego była podjęta tematyka obrony praw człowieka w różnych państwach świata.

            Przeprowadzonych zostało kilkanaście lekcji z wykorzystaniem gotowych scenariuszy przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Biuro Informacyjne PE w Warszawie – podczas lekcji realizowana była podstawa programowa geografii oraz wiedzy i społeczeństwie.

            W drugim półroczu do grupy dołączyli kolejni uczniowie:

  • Michał Krawczyk
  • Kamil Leśniak
  • Tymoteusz Pietrzak

            Wspólnie z nauczycielami języków obcych Panią Joanną Iskierką – Sabanty oraz Panią Marią Wachowską przygotowany został scenariusz obchodów Dnia Języków Obcych oraz gra miejska dla uczniów klas 8 odwiedzających nasza szkołę podczas Dni Otwartych. Niestety obie imprezy zostały odwołane z uwagi na stan epidemiczny.

            Grupa EPAS nawiązała współpracę z  biurem Europa Direct w Łodzi. Celem współpracy miała być wspólna organizacja w/w eventów oraz wsparcie rzeczowe ze strony partnera.

            W maju br. Starszy Ambasador Dariusz Szot złożył sprawozdanie z działań grupy projektowej w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz odbył rozmowę telefoniczną z koordynatorem projektu Mateuszem Wojcieszakiem (rozmowa kontrolująca rzetelność złożonego sprawozdania).

            Organizator projektu pozytywnie ocenił działania grupy i stwierdził wypełnienie kluczowych wymogów, przyznając tym samym szkole tytuł SZKOŁY – AMBASADORA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

            W czerwcu odbyło się zdalne spotkanie podsumowujące cały rok funkcjonowania projektu w szkołach EPAS-owych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grup projektowych ze wszystkich polskich szkół biorących udział
w projekcie oraz przedstawiciele Biura PE w Polsce, Przedstawiciel PE w Brukseli, dwóch polskich europarlamentarzystów (Tomasz Frankowski oraz Anna Zalewska). Podczas spotkania odbyły się również zdalne warsztaty dla Młodszych Ambasadorów.

            Projekt EPAS w roku szkolnym 2019/2020 zakończył się uzyskaniem przez naszą szkołę tytułu SZKOŁY – AMBASADORA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

            Otrzymaliśmy tablicę informującą o włączeniu szkoły do szkół sieci EPAS celem umieszczenia jej przy wejściu do szkoły oraz certyfikat uczestnictwa.

            Pani Dyrektor Elżbieta Kuskowska otrzymała podziękowanie od Dyrektora Biura Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Safuty za udział szkoły w programie.

            Młodsi i Starsi Ambasadorowie otrzymali indywidualne certyfikaty uczestnictwa.

                                                                                   Starsi Ambasadorowie EPAS

                                                                                               Monika Maj

                                                                                               Dariusz Szot

Łódź, 24 czerwca 2020r.