Harmonogram działań dotyczących stażu w projekcie

 

 

 

Harmonogram działań dotyczących stażu w projekcie

Harmonogram działań związanych ze stażem w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych”.

 

 1. Powołanie Zespołu Projektowego i opracowanie dokumentacji – wrzesień 2017 r.
 2. Zgłoszenia kandydatów na wyjazd do Hiszpanii na staż trwający od 5.05. do 2.06.2018 r. dla I grupy i od 29.09. do 27.10. 2018 r. dla II grupy – styczeń 2018 r.
 3. Przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej oraz utworzenie głównej i rezerwowej list kandydatów; styczeń – luty 2018 r.
 4. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego OLS (Online Linguistic Support) z uczestnikami projektu oraz przydzielenie im licencji na bezpłatny kurs języka hiszpańskiego online – luty 2018 r.
 5. Wykonanie pierwszego testu biegłości językowej online przez uczestników projektu – luty 2018 r.
 6. Dzień Języków Obcych pod hasłem „Viva España” – 24.04.2018 r. Konkurs wiedzy
  o Hiszpanii. Szkolenie kulturowe dla stażystów.
 7. Doprecyzowanie z partnerem warunków stażu, przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie zebrania informacyjnego dla uczestników i rodziców – 20.03.2018 r.
 8. Zorganizowanie zebrania z uczestnikami mobilności i ich rodzicami w celu podpisania umów – 17.04.2018 r. dla I grupy.
 9. Obowiązkowe szkolenia dla stażystów (I grupa) przed wyjazdem do Hiszpanii: językowe, pedagogiczne, zawodowe i kulturowe w terminie: marzec – kwiecień 2018 r.
 10. Wyjazd I grupy do Granady w Hiszpanii na praktyki – 5.05.-2.06.2018 r.
 11. Wykonanie drugiego testu biegłości językowej na platformie OLS przez uczestników
  I grupy po powrocie z praktyk oraz sporządzenie raportów indywidualnych po odbyciu stażu – czerwiec 2018 r.
 12. Obowiązkowe szkolenia dla stażystów (II grupa) przed wyjazdem do Hiszpanii: językowe, pedagogiczne, zawodowe i kulturowe w terminie: maj – wrzesień 2018 r.
 13. Wyjazd II grupy do Granady w Hiszpanii na praktyki – 29.09.-27.10.2018 r.
 14. Wykonanie drugiego testu biegłości językowej na platformie OLS przez uczestników
  II grupy po powrocie z praktyk oraz sporządzenie raportów indywidualnych po odbyciu stażu – październik 2018 r.
 15. Spotkanie z uczestnikami mobilności obu grup w celu omówienia odbytych praktyk – październik 2018 r.
 16. Opracowanie certyfikatów Europass mobilność – wrzesień 2018 r.
 17. Zaprezentowanie rezultatów praktyk przed radą pedagogiczną i całą społecznością szkolną przez uczestników grupy I – 15.10.2018 r.
 18. Opublikowanie efektów stażu na stronie facebook – zsp15 i na stronie internetowej szkoły – październik – grudzień-2018 r.
 19. Opracowanie artykułu i biuletynu oraz innych materiałów upowszechniających rezultaty projektu.
 20. Seminarium dla rady pedagogicznej i zaproszonych gości podsumowujące staż
  w Granadzie w Hiszpanii oraz całość projektu, wręczenie stażystom certyfikatów w języku polskim oraz Europassów – grudzień 2018 r.
 21. Sporządzenie raportu końcowego podsumowującego projekt; luty – marzec 2019 r.