Terminy zebrań

W roku szkolnym 2022/2023 zebrania z Rodzicami i Opiekunami będą odbywały się w następujących terminach:

W I półroczu:
8.09.2022 r. – godzina 18:00
27.10.2022 r. – godzina 18:00
12.01.2023 r. – godzina 18:00

W II półroczu:
30.03.2023 r. – godzina 18:00