Terminy zebrań

W roku szkolnym 2022/2023 zebrania z Rodzicami i Opiekunami będą odbywały się w następujących terminach:

W I półroczu:
7.09.2023 r. – godzina 18:00
26.10.2023 r. – godzina 18:00
25.01.2024 r. – godzina 18:00

W II półroczu:
21.03.2024 r. – godzina 18:00