Terminy zebrań

W roku szkolnym 2020/2021 zebrania z Rodzicami i Opiekunami będą odbywały się w następujących terminach:

W I półroczu:
3.09.2020 r. – godzina 18:00
5.11.2020 r. – godzina 18:00
14.01.2020 r. – godzina 18:00

W II półroczu:
8.04.2021 r. – godzina 18:00