Terminy zebrań

W roku szkolnym 2020/2021 zebrania z Rodzicami i Opiekunami będą odbywały się w następujących terminach:

W I półroczu:
5.09.2019 r. – godzina 18:00
7.11.2019 r. – godzina 18:00
9.01.2020 r. – godzina 18:00

W II półroczu:
2.04.2020 r. – godzina 18:00