Praktyki w Weimarze (Niemcy)


W dniach 8.05.-2.06.2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Niemczech w przepięknym historycznym mieście –Weimar.
W wyjeździe uczestniczyło 20 osób z całej szkoły, ze klas technicznych i ZSZ, których profil kształcenia odpowiadał założeniom projektu w ramach programu europejskiego POWER VET.
Opiekunami praktyk byli pani prof. Maria Wachowska i instruktor zajęć praktycznych –Dariusz Michalski
Podczas pobytu w Niemczech uczniowie doskonalili umiejętności praktyczne, poznawali sposoby kształcenia i warunki, w jakich uczy się młodzież w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Weimarze w Turyngii.
Celem praktyk było doskonalenie kompetencji: zawodowych, językowych i społecznych.
Uczniowie wykonywali różne czynności w zakresie szalunków, suchej zabudowy, konstrukcji drewnianych, prac brukarskich, glazurniczych, murarskich i tynkarskich.
Wszyscy pracowali w małych grupach pod okiem doświadczonych niemieckich instruktorów. Każda grupa po wykonaniu określonych czynności przechodziła do kolejnego działu.
W ciągu miesiąca uczniowie poznali wszystkie moduły przewidziane w projekcie. Następnie zostali ocenieni i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie w/w prac budowlanych.
W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Turyngię( Weimar, Jenę, Erfurt, Eisenach) oraz poznawali kulturę i język naszych sąsiadów, uczestnicząc w różnych imprezach .
Wszyscy wrócili zadowoleni i gorąco polecają praktyki zagraniczne tym, którzy jeszcze nie mieli okazji w nich uczestniczyć.