Dokumenty szkolne

Statuty

Statut Technikum Nr 15 w ZSBT w Łodzi
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
– zawarte są w statutach, odpowiednich dla danego typu szkoły