Dokumenty szkolne

Statuty
Statut ZSB-T
Statut Technikum Nr 15
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
– zawarte są w statutach, odpowiednich dla danego typu szkoły