Category Archives: Kronika szkoły

Wolontariat na rzecz Starego Cmentarza

W sobotę, 26 października 2019 roku, uczniowie 45. łódzkich szkół spotkali się na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, aby wziąć udział w wolontariacie na rzecz ratowania najcenniejszych zabytków tej najstarszej, wielokulturowej nekropolii. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II b T : Kinga Adamko i Dominik Jakubcewicz. Poza kwestowaniem uporządkowaliśmy pole grobowe i pomnik Elizabeth Triebe, na którym postawiliśmy kwiaty i znicze. Młodzież naszej szkoły od wielu lat sprawuje patronat nad tym zabytkiem. Nie zapomnieliśmy też o tych, którzy niedawno odeszli – zmarłych nauczycielach Budowlanki. Na ich grobach zapaliliśmy znicze.

Opiekun SKE: Anna Stolarska – Depta

Uroczyste obchody Święta Niepodległości.

Podpisanie umowy z PŁ

7 listopada 2019 r. pomiędzy naszą Szkołą, reprezentowaną przez Panią Dyrektor Elżbietę Kuskowską a Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, w osobie dziekana Wydziału BAiIŚ Pana Marka Lefika, zostało podpisane porozumienie, którego celem było ustalenie zasad i warunków współpracy, mającej spopularyzować kształcenie techniczne.

Skrócone lekcje 7 listopada

W związku z planowaną na 7 listopada 2019 r. radą pedagogiczną, od 5 godz. lekcyjnej, zajęcia będą skrócone:
12.00-12.40 – 5 godz. lekcyjna
12.45-13.25 – 6 godz. lekcyjna
13.30-14.10 – 7 godz. lekcyjna
14.15-14.50 – 8 godz. lekcyjna
.

Zebranie z rodzicami

7 listopada 2019 r. w czwartek o godzinie 18:00 odbędą się zebrania rodziców i opiekunów naszych uczniów z wychowawcami klas.

O godzinie 18:30 w sali 212 odbędzie się zebranie Rad Klasowych.

Po spotkaniach z wychowawcami będą miały miejsce konsultacje, umożliwiające kontakt z każdym uczącym w danej klasie nauczycielem.

Przed zebraniami o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędą się warsztaty dla rodziców i opiekunów: „JAK REAGOWAĆ NA EMOCJE MOJEGO DZIECKA?”.