Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

mgr inż. Elżbieta Kuskowska – dyrektor
mgr Barbara Gałwa – wicedyrektor

Nauczyciele

Język polski
mgr Małgorzata Cieplucha
mgr Agnieszka Ruta
mgr Kinga Włodarczyk

Język angielski
mgr Joanna Iskierka – Sabanty
mgr Ewa Wirth-Koliba

Język niemiecki
mgr Maria Wachowska
mgr Aleksandra Bojczuk

Matematyka
mgr Barbara Gałwa
mgr Małgorzata Sadowska

Informatyka
mgr Barbara Gałwa
mgr Małgorzata Kałusowska

Historia
mgr Aleksandra Bojczuk
mgr Magdalena Moszczyńska
mgr Kinga Włodarczyk

Geografia, EdB i WOS
mgr Monika Maj
mgr Magdalena Moszczyńska

Biologia
mgr Joanna Plucińska – Jach
mgr Małgorzata Afanasjew – Buraczewska

Fizyka
mgr Małgorzata Kaczmarek

Chemia
mgr Elżbieta Fortuna
mgr Joanna Plucińska – Jach

Wiedza o kulturze
mgr Anna Stolarska- Depta

Przedsiębiorczość
mgr Ewa Słowińska

WF
mgr Marlena Drab
mgr Dariusz Lewandowski

Religia
ks. Wacław Kędzierski

Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr inż. Elżbieta Czyż – Dąbrowska
mgr inż. Danuta Gnidzińska
mgr inż. Krystyna Kiedrzyńska
mgr inż. Elżbieta Kuskowska
mgr inż. Agnieszka Pabich-Mikłaszewicz
mgr inż. Aneta Pater
mgr Joanna Plucińska – Jach
mgr inż. Teresa Smolec
mgr inż. Paulina Supeł
mgr inż. Halina Świątnicka
mgr inż. arch. Daria Warmbier – Jurek
mgr inż. Joanna Witkowska

Praktyczna nauka zawodu
Jacek Ciesielski
Sławomir Hulewicz
Krzysztof Kaczorowski
Marian Kurzaj
Dariusz Michalski
Marcin Witkowski

Biblioteka
mgr Małgorzata Cieplucha
mgr Anna Stolarska – Depta

Pedagog Szkolny
mgr Małgorzata Śmietańska