Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

mgr inż. Elżbieta Kuskowska – dyrektor
mgr Barbara Gałwa – wicedyrektor

Nauczyciele

Język polski
mgr Ewelina Żak – Wieczorek
mgr Agnieszka Ruta
mgr Kinga Włodarczyk

Język angielski
mgr Joanna Iskierka – Sabanty
mgr Ewa Wirth-Koliba

Język niemiecki
mgr Maria Wachowska
mgr Aleksandra Bojczuk

Matematyka
mgr Barbara Gałwa
mgr Małgorzata Sadowska
mgr Róża Nowacka – Jaroszewska

Informatyka
mgr Barbara Gałwa
mgr Ewa Słowińska

Historia
mgr Aleksandra Bojczuk
mgr Kinga Włodarczyk

Geografia, EdB i WOS
mgr Monika Maj

Biologia
mgr Joanna Plucińska – Jach

Fizyka
mgr Ewa Słowińska
mgr inż. Elżbieta Kuskowska

Chemia
mgr Ewa Janicka – Obrębska
mgr Joanna Plucińska – Jach

Historia i teraźniejszość
mgr Aleksandra Bojczuk

Przedsiębiorczość
mgr Ewa Słowińska

Plastyka
mgr Mariola Szczęsna

WF
mgr Marlena Drab
mgr Dariusz Lewandowski
mgr Łukasz Szadkowski

Religia
ks. Wacław Kędzierski

Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr inż. Elżbieta Czyż – Dąbrowska
mgr inż. Danuta Gnidzińska
mgr inż. Krystyna Kiedrzyńska
mgr inż. Elżbieta Kuskowska
mgr inż. Aneta Pater
mgr Joanna Plucińska – Jach
mgr inż. Teresa Smolec
mgr inż. Anna Płocka – Czopik
mgr inż. Halina Świątnicka
mgr inż. arch. Daria Warmbier – Jurek
mgr inż. arch. Łukasz Borowski
mgr inż. Mariusz Łodkowski
mgr inż. Ilona Zakrzewska – Frączek

Praktyczna nauka zawodu
Jacek Ciesielski
Sławomir Hulewicz
Krzysztof Kaczorowski
Marian Kurzaj
Dariusz Michalski
Marcin Witkowski

Żuk Łukasz

Biblioteka
mgr Mariola Szczęsna

Pedagog Szkolny
mgr Małgorzata Śmietańska