Rada Pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

mgr inż. Elżbieta Kuskowska – dyrektor
mgr Barbara Gałwa – wicedyrektor

Nauczyciele

Język polski
mgr Małgorzata Cieplucha
mgr Ewelina Żak

Język angielski
mgr Joanna Iskierka – Sabanty
mgr Ewa Wirth-Koliba

Język niemiecki
mgr Maria Wachowska
mgr Aleksandra Bojczuk

Matematyka
mgr Barbara Gałwa
mgr Małgorzata Sadowska

Informatyka
mgr Barbara Gałwa

Historia
mgr Aleksandra Bojczuk

Geografia, EdB i WOS
mgr Monika Maj

Biologia
mgr Joanna Plucińska – Jach

Fizyka
mgr Stanisław Nawrocki

Chemia
mgr Elżbieta Fortuna

Wiedza o kulturze
mgr Ewa Wiśnioch – Zielińska

Przedsiębiorczość
mgr Jolanta Kaźmierska

WF
mgr Marlena Drab
mgr Dariusz Lewandowski

Religia
mgr Paweł Pietrala

Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr inż. arch. Aleksandra Bryła
mgr inż. Elżbieta Czyż – Dąbrowska
mgr inż. Danuta Gnidzińska
mgr inż. Krystyna Kiedrzyńska
mgr inż. Elżbieta Kuskowska
mgr inż. Agnieszka Pabich-Mikłaszewicz
mgr inż. Aneta Pater
mgr Joanna Plucińska – Jach
mgr inż. Lechosława Pyzik
mgr inż. Teresa Smolec
mgr inż. Halina Świątnicka
mgr inż. Joanna Witkowska

Praktyczna nauka zawodu
Sławomir Hulewicz
Krzysztof Kaczorowski
Marian Kurzaj
Dariusz Michalski

Biblioteka
mgr Małgorzata Cieplucha
mgr Anna Stolarska – Depta

Pedagog Szkolny
mgr Małgorzata Śmietańska