Harmonogram działań związanych ze stażem w projekcie

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE STAŻEM W RAMACH PROJEKTU „ DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH”
• POWOŁANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI – STYCZEŃ 2017 R.
• ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO WYJAZDU NA STAŻ DO NIEMIEC TRWAJĄCY OD 8.05. DO 2.06. DLA I GRUPY I OD 17.07. DO 11.08. 2017 R. DLA II GRUPY – STYCZEŃ 2017 R.
• AKCJA REKRUTACYJNA I UTWORZENIE LISTY GŁÓWNEJ I REZERWOWEJ LISTY KANDYDATÓW; 1.LUTY – 30.MARZEC 2017 R.
• DNIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W DNIU EUROPY – 23.03.2017 R. KONKURS WIEDZY O TURYNGII.SZKOLENIE KULTUROWE DLA STAŻYSTÓW.
• DOPRECYZOWANIE Z PARTNEREM WARUNKÓW STAŻU/ PRZYGOTOWANIE STOSOWNEJ DOKUMENTACJI
• ZORGANIZOWANIE ZEBRANIA INFORMACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW – 6.04.2017 R.
• ZORGANIZOWANIE ZEBRANIE Z UCZESTNIKAMI MOBILNOŚCI I RODZICAMI W CELU PODPISANIA UMÓW – 24.04.2017 R. DLA I GRUPY.
• ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO WYJAZDU; SZKOLENIA JĘZYKOWE, PEDAGOGICZNE, ZAWODOWE I KULTUROWE: 1.MARCA – 30.KWIETNIA 2017 R. DLA I GRUPY WYJAZDOWEJ
• WYJAZD I GRUPY DO NIEMIEC NA PRAKTYKI – 7.05.-3.06.2017
• ROZDANIE I GRUPIE CERTYFIKATÓW W JĘZYKU POLSKIM – 23.06.2017
• ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO WYJAZDU; SZKOLENIA JĘZYKOWE, PEDAGOGICZNE, ZAWODOWE I KULTUROWE. 3.CZERWCA – 3.LIPCA 2017 R. DLA II GRUPY WYJAZDOWEJ.
• NAPISANIE RAPORTÓW INDYWIDUALNYCH – 5.06.-17.06. DLA I GRUPY
• ZAPREZENTOWANIE PODCZAS RADY PEDAGOGICZNEJ EFEKTÓW STAŻU PO POWROCIE Z PRAKTYK I GRUPY – 23.06.2017 R.
• NAPISANIE RAPORTÓW INDYWIDUALNYCH – 14.08.-27.08.2017 R. DLA II GRUPY
• SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI MOBILNOŚCI OBU GRUP W CELU OMÓWIENIA PRAKTYK – WRZESIEŃ 2017 R.
• UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW W JĘZYKU POLSKIM II GRUPIE I PREZENTACJA REZULTATÓW PRAKTYK WOBEC RADY PEDAGOGICZNEJ I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ – 13.10.2017 R.
• OPRACOWANIE CERTYFIKATÓW EUROPASS MOBILNOŚĆ
• OPUBLIKOWANIE EFEKTÓW STAŻU NA STRONIE FACEBOOK-zsp15 I NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY – WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ-2017 R
• OPRACOWANIE ARTYKUŁU I BIULETYNU ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW UPOWSZECHNIAJĄCYCH REZULTATY PROJEKTU
• SEMINARIUM DLA RADY PED. I ZAPROSZONYCH GOŚCI PODSUMOWUJĄCE STAŻ- W NIEMCZECH I CAŁOŚĆ PROJEKTU – 14.12.2017 R.