KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PROJEKTU Erasmus+

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Imię i nazwisko………………………………………………….

Klasa……………………………………………………………..
KRYTERIA REKRUTACYJNE

1 Ocena z zachowania:

 

(wzorowe: 6pkt., bardzo dobre: 5pkt., dobre: 4pkt., poniżej: 0pkt.)

 

2 Frekwencja na zajęciach:

 

(100-96%: 6pkt., 95-91%: 5pkt., 90-86%: 4pkt.,  85-81%: 3pkt.,80-76%: 2pkt., 75-71%: 1pkt., 70% i poniżej: 0pkt.)

 

3 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych i praktyk:

 

(6 – 6pkt., 5 – 5pkt., 4 – 4pkt., 3 – 3pkt., 2 – 2pkt., poniżej – 0pkt.)

 

4 Zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub szkoły:

 

(Tak – 2pkt., Nie – 0pkt.)

 

5 Średnia ocen z języków obcych:

 

(6 – 6pkt., 5 – 5pkt., 4 – 4pkt., 3 – 3pkt., 2 – 2pkt.,  poniżej – 0pkt.)

 

6 Suma wszystkich punktów: