Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 14.12.2017 r. odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych” sfinansowany z programu POWER VET.
W uroczystości wzięli udział goście z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz nauczyciele z ZSHT w Łodzi.
Celem konferencji było przedstawienie założeń projektu, sposobów jego realizacji, przebiegu stażu oraz efektów kształcenia. Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna, potem zabrali głos uczestnicy praktyk.
Zaprezentowano film z pobytu uczniów naszej szkoły na praktykach w Niemczech. Ponadto staż został skomentowany przez opiekunów praktyk i koordynatorkę projektu – p. prof. Marię Wachowską.
Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem uczniów i zaproszonych gości.
Projekt podsumowała pani dyrektor – Elżbieta Kuskowska, która wręczyła uczniom europassy-mobliność, czyli dokument potwierdzający nabycie nowych umiejętności, uznawany w całej Unii Europejskiej.