O Szkole

Baza dydaktyczna

-30 pracowni
-3 sale komputerowe
-2 sale gimnastyczne
-siłownia
-biblioteka
-czytelnia
-boisko

Budynek szkoły zaprojektowany został do kształcenia w zawodach budowlanych – wbudowane trwale
w konstrukcję ścian pracowni zawodowych modele i elementy stanowią bazę dydaktyczną i praktyczną pomoc w nauce przedmiotów zawodowych.
Remonty i modernizacje pracowni wykonywali i wykonują uczniowie przy współpracy z firmami budowlanymi i drzewnymi oraz rodzicami
Mamy 3 pracownie komputerowe (45 stanowisk komputerowych), wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do projektowania i kosztorysowania.
Szkoła jest podłączona do INTERNETU za pomocą łącza stałego poprzez modem (własność szkoły) umieszczony w budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha. Szkoła posiada MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE zlokalizowane w bibliotece – 8 stanowisk komputerowych z dostępem do INTERNETU. Posiadamy EDUKACYJNY serwer internetowy (wpis do międzynarodowej sieci DNS), na którym mamy osadzone: szkolną stronę WWW http://zsbt-lodz.pl, konta pocztowe, multimedialne pakiety edukacyjne tworzone przez nauczycieli.

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM!

 • Szkoła współpracuje z firmami budowlanymi (Opoczno, Ceresit, Atlas, Dryvit, Gamrat, Ekor, PHU-Parkietus, Ytong, Porotherm, Fakro, Rockwool, Velux, Knauf i inne) w zakresie:
  • organizowania szkoleń dla uczniów i nauczycieli
  • organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
  • pozyskiwania od firm nieodpłatnie pomocy dydaktycznych (materiały, modele, filmy dydaktyczne, katalogi, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, itp.)
  • sponsorowania przez firmy materiałów na prace remontowe i renowacyjne wykonywane przez uczniów w ramach prac dyplomowych i zajęć praktycznych
 • Jako jedyna szkoła w regionie łódzkim współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCax w zakresie:
  • przygotowania nauczycieli do nauczania przedmiotów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów CAD
  • przekazywania szkole nieodpłatnie licencji oprogramowania komputerowego do modelowania 3D/2D
 • Uczniowie w ramach zajęć praktycznych wykonują prace na rzecz jednostek samorządowych: szpitali, Domów Dziecka, szkół, itp.
 • Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy – szkolenia dla bezrobotnych techników, inżynierów i architektów w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii komputerowej.
 • Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy – szkolenia dla bezrobotnych w zawodach robotniczych: malarz, murarz-glazurnik.
 • Współpraca z Biurami Projektowymi – szkolenia dla pracowników biur w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii komputerowej.
 • Szkoła jest członkiem-założycielem Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
 • W celu nawiązywania szerokich kontaktów z firmami promującymi nowe materiały i technologie budowlane szkoła aktywnie uczestniczyła (organizując własne stoisko promocji szkoły) w kolejnych edycjach Łódzkich Targów Budownictwa „Interbud”.