SZKOLNY KONKURS WIEDZY O TURYNGII

 SZKOLNY KONKURS WIEDZY O TURYNGII     

 

Imię …………………………Nazwisko…………………………………klasa……………………….

 

 

1.Jak nazywa się Turyngia po niemiecku?

 

………………………………………………………….

2.Napisz, w jakiej części Niemiec leży Turyngia?

 

…………………………………………………………

 

3.Jak się określa region Turyngii po niemiecku?

 

…………………………………………………………

 

4.Jaki status ma Turyngia jako kraj związkowy?

 

…………………………………………………………

 

5.Co jest stolicą Turyngii i co wiesz na jej temat?

 

…………………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

6.Wymień 4 największe miasta: podaj ich  orientacyjną liczbę ludności

 

……………………..          ………………

…………………….           ……………….

…………………….           ………………

…………………….           ………………

 

7.Opisz swoimi zdaniami, co wiesz o Buchenwaldzie?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

8.A) Określ  położenie tych miast na mapie konturowej:

  B) Poza tym zaznacz na mapie 3 największe rzeki płynące przez Turyngię


 

 

9.Co jest najwyższym wzniesieniem Turyngii (w metrach) i w jakim paśmie górskim się ono znajduje (napisz po niemiecku)?

 

………………………………    ………………………….    …………………………………………..

 

 
10.Które z poniższych gałęzi przemysłu nie występuje w Turyngii (wykreśl niepotrzebne)
 

przemysł maszynowy, elektrotechniczny, energetyczny, chemiczny, lotniczy, spożywczy, rolnictwo, przetwórstwo rybne, przemysł filmowy, tekstylny, wydobywczy, optyczny, przemysł rozrywkowy.

 

11.Wymień  3 znane firmy, których siedziby znajdują się w Turyngii?

 

 

…………………………………         ……………………….                …………………………………..

 

12.Czy Turyngia posiada jakieś bogactwa naturalne?Jeśli tak, to podaj jakie:

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

13.Które z podanych symboli jest godłem Turyngii( zaznacz)

 

 

 

14.Narysuj flagę Turyngii określając jej  barwę:

 

 

 

 

 

 

 

15.Podaj polską nazwę największej rzeki Turyngii…………………………………

 

16.Określ, w jakim mieście znajduję się poniższe zabytki i osobliwości

 

-pomnik Schillera i Goethego………………………….

-Planetarium………………………………………………….

-Teatr Narodowy im Schillera…………………………

-Shopping Tower………………………………………….

-Dom Goethego……………………………………………

-Pomnik Szekspira……………………………………….

-Muzeum Zeissa…………………………………………..

-Krämerbrücke…………………………………………….

-Popiersie Adama Mickiewicza………………………

 

17.Rozmieść wokół mapki konturowej Turyngii landy graniczące z Turyngią, podając ich nazwę po polsku lub po niemiecku:

 

 

18.Napisz po niemiecku  jak nazywają się dwie specjalności kuchni regionalnej Turyngii i podaj ich znaczenie w języku polskim:

 

 

……………………………………………….                 ………………………………………………

 

 

………………………………………………                 ……………………………………………….

 

19.Jakie dziedziny życia społecznego reprezentują te osoby:

 

-J.W. Goethe…………………….

-F.Schiller……………………..

-M.Luther……………………….

-C.Zeiss………………………..

-Wielannd……………………….

-J.S. Bach………………………

20.Jak się określa często spotykany w Niemczech typ budownictwa (podaj niemiecką nazwę)

……………………………………………………………………………………………………………………………………