Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

PÓŁROCZE I   (1 września 2021 – 23 stycznia 2022)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021

Zebranie z Rodzicami

9 września 2021, godz. 18:00

Zebrania Komisji Przedmiotowych

wrzesień 2021

Dzień KEN; ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2021

Zebranie z Rodzicami

4 listopada 2021, godz. 18:00

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

12 listopada 2021

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

do 17 grudnia 2021

 Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 11 stycznia 2022

Wystawienie ocen śródrocznych

do 14 stycznia 2022

Rada klasyfikacyjna

18 stycznia 2022

Rada Pedagogiczna – Plenarna

20 stycznia 2022

Spotkanie wychowawcy z Rodzicami 20 stycznia 2022 godz. 18:00

PÓŁROCZE II   (24 stycznia 2022 – 24 czerwca 2022)

Ferie zimowe 14-27 lutego 2022
 Rekolekcje
 Targi Edukacyjne

Obchody Dnia Patrona Szkoły

4 marca 2022

„Otwarte drzwi”

marzec, kwiecień 2022

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 28 marca 2022

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 13 kwietnia 2022

Zebranie z Rodzicami

7 kwietnia 2022

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

do 22 kwietnia 2022

Klasyfikacja klas maturalnych

25 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022

Rada Pedagogiczna Plenarna

29 kwietnia 2022

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczyste pożegnanie klas IV T

29 kwietnia 2022

Poinformowanie uczniów klas odchodzących na praktyki o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 25 kwietnia 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 2 maja 2022

Praktyka zawodowa klas: IIagT, IIbgT, IIIa T, IIIb T

2 maja  – 29 maja 2022

Egzaminy maturalne

od 4 do 23 maja 2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (poziom podstawowy) – dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 maja 2022

5 maja 2022

6 maja 2022

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 20 maja 2022

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 10 czerwca 2022

Wystawienie ocen końcoworocznych do 15 czerwca 2022

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

17 czerwca 2022

Klasyfikacja

20 czerwca 2022

Rada Pedagogiczna – Plenarna

22 czerwca 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022