Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

PÓŁROCZE I   (3 września 2018 – 20 stycznia 2019)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

Zebranie z Rodzicami

13 września 2018 godz. 18:00

Zebrania Komisji Przedmiotowych

wrzesień 2018

Dzień KEN; ślubowanie uczniów klas pierwszych

15 października 2018

Obchody Święta Niepodległości

9 listopada 2018

Zebranie z Rodzicami

15 listopada 2018 godz. 18:00

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

do 14 grudnia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 8 stycznia 2019

Wystawienie ocen śródrocznych

do 14 stycznia 2019

Klasyfikacja

15 stycznia 2019

Rada Pedagogiczna – Plenarna

17 stycznia 2019

Zebranie z Rodzicami

17 stycznia 2019 godz. 18:00

PÓŁROCZE II   (21 stycznia 2019 – 21 czerwca 2019)

 Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019

 Rekolekcje
 Targi Edukacyjne

Obchody Dnia Patrona Szkoły

4 marca 2019

„Otwarte drzwi”

marzec, kwiecień 2019

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 15 marca 2019

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach
końcoworocznych

do 10 kwietnia 2019

Zebranie z Rodzicami

11 kwietnia 2019

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

do 15 kwietnia 2019

Klasyfikacja klas maturalnych

17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019

Rada Pedagogiczna Plenarna

24 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczyste pożegnanie klas IV T

26 kwietnia 2019

Poinformowanie uczniów klas odchodzących na praktyki o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 30 kwietnia 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

2 maja 2019

Praktyka zawodowa klas: IIIa T, IIIb T

6  – 31 maja 2019

Egzaminy maturalne

od 6 do 23 maja 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (poziom podstawowy) – dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 maja 2019

7 maja 2019

8 maja 2019

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach
niedostatecznych

do 17 maja 2019

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 7 czerwca 2019

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Wystawienie ocen końcoworocznych

do 14 czerwca 2019

Klasyfikacja

17 czerwca 2019

Rada Pedagogiczna – Plenarna

19 czerwca 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019