Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

PÓŁROCZE I   (1 września 2022 – 15 stycznia 2023)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022

Zebranie z Rodzicami

8 września 2022, godz. 18:00

Zebrania Komisji Przedmiotowych

wrzesień 2022

Dzień KEN; ślubowanie uczniów klas pierwszych

13 października 2022

Zebranie z Rodzicami

27 października 2022, godz. 18:00

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2022
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

do 9 grudnia 2022

 Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 2 stycznia 2023

Wystawienie ocen śródrocznych

do 9 stycznia 2023

Rada klasyfikacyjna

10 stycznia 2023

Rada Pedagogiczna – Plenarna

12 stycznia 2023

Spotkanie wychowawcy z Rodzicami 12 stycznia 2023 godz. 18:00

PÓŁROCZE II   (30 stycznia 2023 – 23 czerwca 2023)

Ferie zimowe 16-29 stycznia 2023
 Rekolekcje
 Targi Edukacyjne

Obchody Dnia Patrona Szkoły

3 marca 2023

„Otwarte drzwi”

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 24 marca 2023

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 14 kwietnia 2023

Zebranie z Rodzicami

30 marca 2023

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

do 21 kwietnia 2023

Klasyfikacja klas maturalnych

24 kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023

Rada Pedagogiczna Plenarna

26 kwietnia 2023

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczyste pożegnanie klas IV T

28 kwietnia 2023

Poinformowanie uczniów klas odchodzących na praktyki o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 21 kwietnia 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 2 maja 2023

Praktyka zawodowa klas: IIIa T, IIIb T, IVcpT, IVdpT

2 maja  – 26 maja 2023

Egzaminy maturalne

od 4 do 25 maja 2023

Część pisemna egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (poziom podstawowy) – dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 maja 2023

5 maja 2023

8 maja 2023

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 19 maja 2023

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 16 czerwca 2023

Wystawienie ocen końcoworocznych do 19 czerwca 2023

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

9 czerwca 2023

Klasyfikacja

19 czerwca 2023

Rada Pedagogiczna – Plenarna

21 czerwca 2023

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023