Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

PÓŁROCZE I   (1 września 2020 – 17 stycznia 2021)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020

Zebranie z Rodzicami

3 września 2020 godz. 18:00

Zebrania Komisji Przedmiotowych

wrzesień 2020

Dzień KEN; ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2020

Zebranie z Rodzicami

5 listopada 2020 godz. 18:00

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2020

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

do 11 grudnia 2020

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 19 stycznia 2021

 Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021

Wystawienie ocen śródrocznych

do 25 stycznia 2021

Rada klasyfikacyjna online

26 stycznia 2021 godz 15:30

Rada Pedagogiczna – Plenarna

28 stycznia 2021 godz. 16:00

Spotkanie online wychowawcy z Rodzicami

14 stycznia 2021 godz. 19:00

Konsultacje online z nauczycielami 14 stycznia 2021 godz 19:30

PÓŁROCZE II   (18 stycznia 2021 – 25 czerwca 2021)

 Rekolekcje
 Targi Edukacyjne 24-25 marca 2021

Obchody Dnia Patrona Szkoły

4 marca 2021

„Otwarte drzwi”

marzec, kwiecień 2021

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 26 marca 2021

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 16 kwietnia 2021

Zebranie z Rodzicami

8 kwietnia 2021

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

do 23 kwietnia 2021

Klasyfikacja klas maturalnych

26 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021

Rada Pedagogiczna Plenarna

28 kwietnia 2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczyste pożegnanie klas IV T

30 kwietnia 2021

Poinformowanie uczniów klas odchodzących na praktyki o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 23 kwietnia 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 

Praktyka zawodowa klas: IIagT, IIbgT, IIIa T, IIIb T

4 maja  – 31 maja 2021

Egzaminy maturalne

od 4 do 20 maja 2021

Część pisemna egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (poziom podstawowy) – dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 maja 2021

5 maja 2021

6 maja 2021

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 21 maja 2021

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 11 czerwca 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

4 czerwca 2021

Wystawienie ocen końcoworocznych

do 18 czerwca 2021

Klasyfikacja

21 czerwca 2021, godz. 15.30

Rada Pedagogiczna – Plenarna

23 czerwca 2021, godz. 13:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021