Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

PÓŁROCZE I   (2 września 2019 – 12 stycznia 2020)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019

Zebranie z Rodzicami

5 września 2019 godz. 18:00

Zebrania Komisji Przedmiotowych

wrzesień 2019

Dzień KEN; ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października 2019

Zebranie z Rodzicami

7 listopada 2019 godz. 18:00

Obchody Święta Niepodległości

8 listopada 2019

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

do 6 grudnia 2019

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 19 grudnia 2019

 Zimowa przerwa świąteczna

21 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

Wystawienie ocen śródrocznych

do 14 stycznia 2019

Klasyfikacja

15 stycznia 2019

Rada Pedagogiczna – Plenarna

17 stycznia 2019

Zebranie z Rodzicami

17 stycznia 2019 godz. 18:00

PÓŁROCZE II   (27 stycznia 2020 – 26 czerwca 2020)

 Ferie zimowe

13 stycznia – 26 stycznia 2020

 Rekolekcje
 Targi Edukacyjne

Obchody Dnia Patrona Szkoły

4 marca 2020

„Otwarte drzwi”

marzec, kwiecień 2020

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 20 marca 2020

Poinformowanie uczniów klas IV T o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 8 kwietnia 2020

Zebranie z Rodzicami

2 kwietnia 2020

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

do 20 kwietnia 2020

Klasyfikacja klas maturalnych

21 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020

Rada Pedagogiczna Plenarna

22 kwietnia 2020

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczyste pożegnanie klas IV T

24 kwietnia 2020

Poinformowanie uczniów klas odchodzących na praktyki o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 24 kwietnia 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

 

Praktyka zawodowa klas: IIIa T, IIIb T

4  – 29 maja 2020

Egzaminy maturalne

od 4 do 22 maja 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (poziom podstawowy) – dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 maja 2020

5 maja 2020

6 maja 2020

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 22 maja 2020

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 12 czerwca 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze)

12 czerwca 2020

Wystawienie ocen końcoworocznych

do 19 czerwca 2020

Klasyfikacja

22 czerwca 2020

Rada Pedagogiczna – Plenarna

24 czerwca 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020