Historia Szkoły

Początki naszej szkoły sięgają 1945 roku. Zaczęło się od kursów dla robotników budowlanych. Organizatorem i dyrektorem tej placówki oświatowej był mgr inż. arch. Stanisław Kowalski. W 1946 r ta stosunkowo luźna struktura oświatowa została przekształcona w Państwową Szkołę Budownictwa Lądowego i była to pierwsza szkoła budowlana w naszym mieście. W 1947 r szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Legionów 15 a i weszła w skład Państwowych Szkół Budowlanych. Od roku 1950 szkoła funkcjonowała w budynku przy ul. Kilińskiego 79. Rok później – w 1951 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli Miejskich.

W pierwszych latach swego istnienia szkoła kształciła specjalistów w następujących specjalnościach:

  • budownictwo przemysłowe i miejskie
  • normowanie techniczne
  • wodociągi
  • kanalizacja
  • drogi i mosty
  • instalacje budowlane

W październiku 1960 r szkoła rozpoczęła pracę w specjalnie dla niej wybudowanym budynku przy ul. Kopcińskiego 5/11. Lata sześćdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju szkoły. Obok już istniejących tworzono nowe typy i kierunki kształcenia. W samych tylko pierwszych klasach wszystkich typów uczyło się wtedy kilkuset uczniów. W 1976 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych Nr 2, któremu w roku 1978 nadano imię dr Stefana Kopcińskiego. Pod tym szyldem szkoła funkcjonowała do 31.08.2002r.


 

Obecna nazwa szkoły to Zespół Szkół Budowlano – Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego.
Historię naszej szkoły tworzą konkretni ludzie – uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy. W ciągu kilkudziesięciu lat historii szkoły pracowało w niej kilkuset nauczycieli, a liczba absolwentów sięga dziesiątków tysięcy.

 

KALENDARIUM

1946 powstaje Państwowa Szkoła Budownictwa Lądowego – pierwsza szkoła budowlana w Łodzi
1947 szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Zielonej 15a
1950 szkoła otrzymuje budynek przy ulicy Kilińskiego 79. Mury szkoły opuszcza pierwsza absolwentka kobieta – Irena Mikołajewska
1951 zmieniono nazwę szkoły na Technikum Budowlane
1957-1959 powstaje Technikum Budowlane Wieczorowe i Zaoczne oraz Szkoła Rzemiosł Budowlanych
1960 oddano do użytku nową siedzibę szkoły przy ulicy Kopcińskiego 5/11. Szkoła otrzymuje sztandar
1963 powstają Międzyszkolne Warsztaty Budowlane
1969 zakończono budowę boiska szkolnego
1965-1975 następuje dalszy rozwój szkoły: otwarto Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, Zasadniczą Szkołę Budowlaną, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Zawodowe, Szkołę Przysposabiającą do Zawodu. Zmodernizowano istniejące w szkole pracownie. Powstała Izba Pamięci Narodowej.
1976 szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Budowlanych nr 2
1978 nadanie szkole imienia dr Stefana Kopcińskiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Patrona Szkoły. Szkoła otrzymuje nowy sztandar
1979 3 marca, w dniu urodzin Stefana Kopcińskiego, po raz pierwszy obchodzono Święto Patrona Szkoły. Najlepsi uczniowie zostali uhonorowani wpisami do Księgi Patrona
1980-1991 następuje dalszy rozwój szkół młodzieżowych. Powstają klasy technikum o specjalności technik technologii drewna i zasadnicze budowlane kształcące specjalistów w zakresie meblarstwa i stolarstwa. Uczniowie odnoszą sukcesy w turniejach racjonalizatorskich i budowlanych (Złota Kielnia), Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zawodach strzeleckich i sportowych. Z końcem lat osiemdziesiątych przestają funkcjonować szkoły dla dorosłych.
1992 w szkole powstaje pierwsza pracownia komputerowa
1995 powstają eksperymentalne klasy Liceum Technicznego o profilach kształtowanie środowiska oraz leśnictwo i technologia drewna. 13 listopada pożegnaliśmy na zawsze Mikołaja Hałamejkę, który w latach 1953 – 1966 był dyrektorem szkoły, a jego starania o zezwolenie na budowę, budowa i zagospodarowanie obecnego gmachu szkoły zasługują na szczególne uznanie.
1996 obchody Dnia Patrona powiązano z 50-leciem istnienia szkoły. Uroczystości uświetniły liczne konkursy i sesja popularnonaukowa Dr Kopciński – zasłużony Łodzianin. Dokonano także tradycyjnych wpisów wyróżniających się uczniów do Księgi Honorowej Patrona Szkoły. Udział w pierwszej łódzkiej edycji Targów Edukacyjnych
1997 szkoła otrzymuje specjalne wyróżnienie IV Targów Budownictwa INTERBUD’ 97 za „wykorzystanie Targów Budownictwa INTERBUD w promocji działań marketingowych w celu stworzenia miejsc pracy dla swoich absolwentów”. Powstaje klasa Liceum Technicznego o profilu społeczno-socjalnym
1998 wyróżnienie na Targach Edukacyjnych za aranżację stoiska i ofertę promocyjną szkoły
1999 spotkanie autorskie malarki i poetki, wieloletniej nauczycielki języka polskiego w naszej szkole, Pani Profesor Marii Szaniawskiej-Czarnockiej z uczniami
2001-2002 likwidacja Międzyszkolnych Warsztatów Budowlanych. Podopieczny prof. Krzysztofa Węglarskiego uczeń LT Piotr Kędzia zostaje Mistrzem Świata i Mistrzem Europy juniorów w biegu na 400 m
2002 powołano komisję szkolenia praktycznego pod kierownictwem mgr inż. Elżbiety Kuskowskiej. Grupa nauczycieli opracowuje Projekt rozwoju edukacji informatycznej w szkole w ramach programu MENiS Pracownia internetowa w każdej szkole, w wyniku którego szkoła otrzymuje 15-stanowiskową pracownię komputerową oraz 4-stanowiskowe multimedialne centrum informacji dla biblioteki. Od września szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego. Pierwszy rok szkolny w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej
2003 uroczyste obchody 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II – szkołę odwiedzają znakomici goście na czele z Prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim i przedstawicielami Łódzkiej Kurii. Szkoła przygotowuje się do wejścia Polski w struktury UE: realizujemy szkolny projekt Żyjemy w Europie, klasy rywalizują w konkursie Znaszli ten kraj, czyli z UE na ty… Powstaje Szkolny Klub Europejski. Z rąk wojewody Krzysztofa Makowskiego szkoła otrzymuje certyfikat Wolontariusza Europejskiego
2004 1 maja bierzemy udział w Marszu do Europy – paradzie z okazji wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Szkołę opuszczają absolwenci ostatnich klas liceum technicznego. Szkoła otrzymuje tytuł i certyfikat Szkoły z klasą
2005 w kwietniu uroczystą mszą świętą żegnamy Naszego Papieża Jana Pawła II. 1 września odchodzi na emeryturę mgr Włodzisław Kuzitowicz, pedagog, uczeń szkoły w latach 60-tych i jej dyrektor od 1993 roku. Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje wicedyrektor mgr inż. Halina Chruściel. W ramach programu Leonardo da Vinci grupa uczniów pod opieką mgr inż. Elżbiety Kuskowskiej i mgr inż. Teresy Smolec odbywa praktyki w Jenie.
2006 1 marca mgr inż. Elżbieta Kuskowska zostaje powołana na stanowisko dyrektora ZSP Nr 15. Pierwsza „nowa matura” w czteroletnim technikum. W ramach wymiany międzynarodowej gościmy na praktykach uczniów z Jeny. Firma Knauf funduje i wyposaża modelową pracownię (sucha zabudowa) dla potrzeb szkolenia praktycznego. Kolejna grupa uczniów wyjeżdża na praktyki do Niemiec. 14 września uroczyście otwarto nową pracownię komputerową finansowaną z funduszy PHARE, przeznaczoną dla potrzeb kształcenia zawodowego. 13 października Budowlanka uroczyście obchodzi 60-lecie istnienia 25 października gościmy delegację nauczycieli ze szkoły budowlanej w Magdeburgu, która jest zainteresowana zorganizowaniem wymiany uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.
2007 15 czerwca gościmy uczestników międzynarodowych zawodów Knauf Junior Trophy 2007- dziesięć drużyn z sześciu państw walczy o najwyższe trofeum. Zespół z naszej szkoły zajmuje piąte miejsce, a zwycięża drużyna budowlana z Zadaru w Chorwacji. W grudniu Multimedialne Centrum Informacji przy bibliotece szkolnej uruchamia 12 nowych stanowisk komputerowych połączonych z internetem – projekt współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny.
2008 w kwietniu na zaproszenie Instytutu Europejskiego uczestniczymy w konferencji: „Uczenie się przez całe życie”, podczas której pani dyrektor Elżbieta Kuskowska i uczniowie, prezentują dorobek szkoły związany z udziałem w projektach Leonardo da Vinci. Uczniowie Monika Przygodzka i Radek Żyłka otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Szkolny Klub Europejski – podczas Generalnego Zjazdu SKE woj. łódzkiego – odbiera drugą nagrodę w konkursie: „Wiele kultur, jedna Europa” na przykładzie Łodzi.
2009 kolejnych 60. uczniów TB i ZSZ bierze udział w praktykach zawodowych programu Leonardo da Vinci w Jenie i Weimarze. W ramach programu: „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, z wizytą do niemieckiego partnera – Centrum Kształcenia Budowlanego w Jenie, wyjeżdża grupa nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz języka niemieckiego. Uczeń TB Jerzy Więcławski uzyskuje tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz indeks PŁ. Rafał Milczarek otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.
2010 20 stycznia w obecności władz szkolnych i przedstawiciela IEU uroczyście podsumowujemy międzyszkolny projekt edukacyjny UE – moja, twoja, nasza, realizowany przez ZSP 15, XVIV LO i 46 Gimnazjum. 26 listopada z rąk posłanki do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej – za naszą działalność proeuropejską – odbieramy certyfikat członkostwa w Klubie Europa w Naszej Szkole i dołączamy do grona 24 szkół z Łodzi i województwa upowszechniających i promujących wiedzę i idee UE. Uczeń TB Maciej Cieślik otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.
2011 uczeń TB Piotr Stencel zdobywa II nagrodę XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w kategorii literatura. Na czterotygodniowe praktyki zawodowe programu Leonardo da Vinci do Weimaru wyjeżdża 40. uczniów ZSZ i TB. W czerwcu wystawą prac uczniów w szkole i udziałem w paradzie szkół członków Klubu Europa w Naszej Szkole kończymy realizację projektu edukacyjnego Bliżej Europy – Prezydencja Polski w Radzie UE.
Uczeń Mateusz Ropiński otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.
17 czerwca uroczyście obchodzimy 65-lecie Szkoły.
2012 otwieramy nowy kierunek kształcenia – technik renowacji elementów architektury. Uczennica Monika Jachman otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. W szkole pojawia się pierwszy rocznik uczniów realizujących nową podstawę programową. W ogólnopolskim rankingu mierzącym za lata 2010/2012 EWD dla szkół ponadgimnazjalnych, ZSP15 jako jedna z pięciu szkół w Łodzi zdobywa status „szkoły sukcesu”.
2013 szkoła przystępuje do projektu Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji. Budynek szkoły zostaje poddany pełnej modernizacji cieplnej i energetycznej, zyskuje nowe tynki zewnętrzne i pięknie się prezentuje. Na czterotygodniowe staże programu Leonardo da Vinci wyjeżdża do Weimaru 40. uczniów. Uczeń Mateusz Ropiński otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.
2014 uczeń TB Mateusz Ropiński uzyskuje tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz indeks PŁ. Kolejnych 40. uczniów wyjeżdża na staż Leonardo da Vinci do Weimaru. Otwieramy nowy kierunek kształcenia – technik energetyki odnawialnej. Udziałem w konferencji podsumowującej kończymy realizację projektu: „Kompleksowe wsparcie szkół” – sukces edukacji. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczennica Agata Frątczak.