Zielono mi

W maju, zazieleniamy nasz ogród. To nasza inicjatywa podjęta w ramach działań projektu „Łódzkie szkoły dla klimatu”.

Klasy, które wykazują się, największym zainteresowaniem akcją to profil Ochrona Środowiska oraz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przypadek? Nie sądzę…