Projekt: ENERGIA KOMPETENCJI

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020.

 

Projekt: „ENERGIA KOMPETENCJI”

TERMIN REALIZACJI: STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017

Główny cel projektu:
Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe –ZSP nr 15 w Łodzi (technikum i ZSZ), służące podniesieniu zdolności 124 uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych  13 nauczycieli  przedmiotów zawodowych poprzez realizację programu rozw. obejmującego dodatkowe szkolenia, doradztwo zawodowe, staże dla uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz  doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych ZSP 15.
Projekt przeznaczony jest dla 124 uczniów i 13 nauczycieli.
W PROJEKCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ UCZNIOWIE KLAS:
I – IV TECHNIKUM
I – III ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Szkolenia:
Do wyboru:
– Szkolenie komputerowe projektowanie 2D i 3D (30 uczniów, 60 godzin);
– Instalator pomp ciepła (24 uczniów, 40 godzin);
– Monter instalacji fotowoltaiczne (20 uczniów, 40 godzin);
– Monter suchej zabudowy (10 uczniów, 60 godzin);
– Operator koparki jednonaczyniowej (35 uczniów, 176 godzin);
– Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym (25 uczniów, 40 godzin);
– Montaż rusztowań budowlano – montażowych metalowych (15 uczniów, 80 godzin);
– Budownictwo energooszczędne (50 uczniów, 40 godzin)

Obowiązkowo dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie:
– Staż u pracodawcy (150 godzin, płatny 1200 złotych brutto).

Zapraszamy chętnych po więcej informacji do biura projektu/pracownia 307 – Joanna Plucińska – Jach.

Godziny pracy biura projektu :
wtorek 12:00 – 13:00
środa 14:00 – 15:00
czwartek 10:00 – 11:00
piątek 10:00 – 11:00

Plan zajęć:

 

Plan zajęć – operator  wózków  jezdniowych:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu:

Zapytania ofertowe:

Informacja o wyborze oferty:

 

 

logo_uproszczone_promuje_lodzkie