Budowniczy Przyszłości II

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2020-01-23-at-22.14.22-1024x114.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent:
Miasto Łódź/ Zespół Szkół Budowlano – Technicznych
im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi

CEL:

Projekt zakłada przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli oraz 100 uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych, niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników projektu, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni w okresie X’2020 – IX’2022.

Dofinansowanie:  1 198 561,53 PLN
Całkowita wartość projektu:  1 331 735,04 PLN

KONTAKT: [email protected]


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MATEMATYKA – GRUPA I (60h)
Prowadząca: mgr Róża Nowacka-Jaroszewska
Data i godzina: ŚRODA godz. 15:30
Miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-TECHNICZNYCH W ŁODZI

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2020-01-23-at-22.14.22-1024x114.png