Praktyki

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU odbywa się w różny sposób uzależniony od typu szkoły

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Szkoła Branżowa I-go Stopnia
  Uczniowie umiejętności praktyczne zdobywają i doskonalą w trakcie ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, która odbywa się w cyklu tygodniowym
  – w klasie pierwszej 6 godzin tygodniowo
  – w klasach drugiej i trzeciej 12 godzin tygodniowo
  Zajęcia praktyczne odbywają się pod okiem nauczyciela w warsztatach szkolnych lub w warunkach realnych np. na budowach, w warsztatach produkcyjnych.
 • Technikum
  Uczniowie umiejętności praktyczne zdobywają w różny sposób uzależniony od specyfiki zawodu. Mogą to być:
  – warsztaty praktycznej nauki zawodu
  – laboratoria
  – pracownie specjalistyczne, w tym także komputerowe

Dopełnieniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów technikum są PRAKTYKI ZAWODOWE w ilości 1 miesiąc ( 160 godzin ) w cyklu kształcenia. Powinny one odbywać się w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu. W naszej szkole praktyki zawodowe odbywają się w maju – w klasach trzecich.