„Leonardo da Vinci”

PROJEKT „Leonardo da Vinci”

Od 2005 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 organizuje praktyki uczniowskie w ramach projektu „Leonardo da Vinci”. W latach 2005-2013 zrealizowano 7 projektów w Centrum Kształcenia Budowlanego w Jenie i Weimarze oraz w Centrum Budowlanym Wschodniej Turyngii w Gerze. Projekty koordynuje Elżbieta Kuskowska. We wszystkich projektach uczestniczyło 17 grup uczniowskich, w sumie 325 uczniów.

 • lipiec/sierpień 2013 – praktyki zawodowe w Niemczech…
 • 6 maja – 5 czerwca 2013 – praktyki zawodowe w Weimarze…
 • 1-28 maja 2011 – kolejny wyjazd naszych uczniów na praktyki do Niemiec…
 • 23 listopada 2010 – promocja programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt Leonardo da Vinci…
 • 15 czerwca 2010 – innowacje w edukacji zawodowej
 • 15 listopada 2009 – zakończenie 5. projektu Leonardo da Vinci
 • 25-31 stycznia 2009 – zimowa wizyta w Turyngii
 • 5-30 maja 2008 – nasi uczniowie odbywali praktyki w Jenie
 • 16 kwietnia 2008 – konferencja „Uczenie się przez całe życie”
 • 25 października 2006r – wizyta nauczycieli z Magdeburga
 • 6.11 – 3.12.2005 – praktyki w Jenie
 • 6 kwietnia 2005 – wizyta delegacji Centrum Szkolenia Budownictwa z Berlina
 • 2 września 2004 w naszej szkole przebywali przedstawiciele Zespołu Ośrodków Kształcenia Budowlanego Hesji-Turyngii. W skład delagacji weszli m.in. Heinrich-Dieter Hischer – prezes Bildungswerk Bau Hessen-Thüringen i Sebastian Richter – dyrektor Przedstawicielstwa Niemieckiego Przemysłu Budowlanego w Brukseli. Ośrodki niemieckie zainteresowane są wymianą edukacyjną z naszą szkołą.