Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Przedstawiamy przedstawicieli społeczności uczniowskiej, wybranych podczas wyborów, przeprowadzonych w dniu 24 września 2021 r.:


Przewodniczący: Grzegorz Klimek – kl. 3BT
Zastępcy:
Mateusz Lechański – kl. 1AT, Tomasz Bednarz – kl. 3DT
Sekcja dekoracyjna: Wiktoria Rosiak – kl. 3BT, Katarzyna Markowska – kl. 3BT
Sekcja techniczna: Franciszek Benka – kl. 3BT, Krystian Filipiński – kl. 3BT

Życzymy owocnej pracy!