Zaproszenie na Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych oraz podpisywanie umów stypendialnych – 21.02.2020 r.

Pani Dyrektor Elżbieta Kuskowska wraz ze stypendystami wyłonionymi z naszej szkoły w ramach  projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, w dniu 21 lutego 2020 roku (piątek) brała udział w uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych w Teatrze Wielkim.
Wręczanie stypendiów dla uczniów było dokonywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Nasi stypendyści rekomendowani do otrzymania stypendium:
Patrycja Grochal z klasy 2aT
Tomasz Łyp z klasy 2aT
Sandra Matuszewska z klasy 2aT
Artur Nowak z klasy 4bT
Mieszko Pawlaczek z klasy 2aT.
Gratulujemy!