Category Archives: Informacje

Ku przypomnieniu!

Trwajmy w kwarantannie!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest dostępna!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla młodzieży mieszcząca się w Łodzi przy Al. Wyszyńskiego 86 w dalszym ciągu udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych. Można się kontaktować mailowo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 533 375 353.

Wszystkich zainteresowanych – zapraszamy!

Wprowadzony stan epidemii

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca.
Zatem do szkoły wrócimy najwcześniej 15 kwietnia 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy

Dyrektor ZSBT informuje o możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/

Zawieszone zajęcia szkolne!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone.
Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.