Łódzkie szkoły dla klimatu – szkolenie dla nauczycieli

Raz w miesiącu, nasi uczniowie z klas o profilach Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz Technik Ochrony Środowiska uczestniczą w warsztatach proekologicznych.

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie dla nauczycieli, które miało być wstępem do czerwcowych warsztatów terenowych. Zajęcia zorganizowano w Parku „Na zdrowiu”, a ich głównym celem było poszerzenie warsztatu pracy, wprowadzenie nowych form aktywizacji młodzieży, a przede wszystkim wymiana dobrych praktyk i ciekawych pomysłów.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Łódzkie szkoły dla klimatu”, którego opiekunem jest Pani Płocka.