Zapraszamy do naszej szkoły chętnych do zdobycia zawodu dekarza

Dekarz – zawód przyszłości!