Święto Patrona Szkoły

3 marca 2020 roku, w rocznicę urodzin Stefana Kopcińskiego, obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły.
Po przybliżeniu biografii Kopcińskiego – patrioty, reformatora oświaty oraz społecznika, któremu bliska była Łódź, uczniowie brali udział w konkursach pozwalających docenić niezwykłą osobowość doktora i poczuć więź ze szkołą, której patronuje on od 42 lat.
Zgodnie z tradycją placówki wybranym nauczycielom zostały przyznane Stefanki.
Dzień Patrona zorganizowała pani Kinga Włodarczyk, która jest bardzo wdzięczna wszystkim uczniom pomagającym jej w przygotowaniu tej ważnej uroczystości.