Rekrutacja

Przypominamy adres strony do logowania dla kandydatów do naszej szkoły: www.lodz.e-omikron.pl

Do 21 czerwca 2017 r. mogą Państwo wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie w placówce wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

UWAGA!
Wniosek zarejestrowany w systemie i niepotwierdzony w placówce nie bierze udziału w elektronicznym naborze

W naszej szkole przy rekrutacji oprócz wyników egzaminu gimnazjalnego brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
matematyka
język polski
język obcy
informatyka
nie ma jednak progów punktowych!