Zawieszone zajęcia szkolne!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone.
Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Głosujemy!!!

Uczniowie z klas 3bT Patryk Szreter oraz Michał Woźniak wzięli udział w międzyszkolnym konkursie „Człowiek-Równowaga-Zdrowie”. Organizatorem XVI międzyszkolnego konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi

W konkursie bierze również poster wykonany przez naszych uczniów prosimy zatem o głosowanie.


Link do strony, gdzie można oddać swój cenny głos: GŁOSOWANIE

Punktacja:
Lubię to – 2 pkt.
Super – 5 pkt.
Wow – 3 pkt.
Haha – 1 pkt.

Głosowanie trwa od 7 do 13 marca 2020 r.

Targi Edukacyjne – odbędą się w innym terminie

Planowane na 11-12 marca 2020 r. Targi Edukacyjne, z uwagi na zagrożenie koronawirusem – odbędą się w innym terminie.
Po ustaleniu nowego terminu Targów – niezwłocznie wszystkich o tym poinformujemy.

Zapraszamy na 23. Targi Edukacyjne

Wszystkich Absolwentów szkół podstawowych wraz z rodzicami, serdecznie zapraszamy na Targi Edukacyjne, które w tym roku odbędą się w dniach 11-12 marca 2020 r. w Atlas Arenie.
Nasza Szkoła będzie się prezentować na stanowisku nr 34.

Święto Patrona Szkoły

3 marca 2020 roku, w rocznicę urodzin Stefana Kopcińskiego, obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły.
Po przybliżeniu biografii Kopcińskiego – patrioty, reformatora oświaty oraz społecznika, któremu bliska była Łódź, uczniowie brali udział w konkursach pozwalających docenić niezwykłą osobowość doktora i poczuć więź ze szkołą, której patronuje on od 42 lat.
Zgodnie z tradycją placówki wybranym nauczycielom zostały przyznane Stefanki.
Dzień Patrona zorganizowała pani Kinga Włodarczyk, która jest bardzo wdzięczna wszystkim uczniom pomagającym jej w przygotowaniu tej ważnej uroczystości.