Szkolenie firmy Hawle

W naszej Szkole w dniu 4.11.2022 r. odbyło się szkolenie z zakresu wyrobów firmy Hawle i pokaz wykonania włączenia przyłącza domowego do sieci wodociągowej na opaskę z nawierceniem otworu w przewodzie polietylenowym.
Uczniowie klasy 2bB i 3aB o specjalności monter sieci i instalacji sanitarnych poznali urządzenia i narzędzia do tego potrzebne.
Dziękujemy Panu Dominikowi Lesiakowi oraz innym przedstawicielom firmy za ciekawie prowadzone i potrzebne szkolenie.

Wizyta na strzelnicy Colt

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy na nowo swoją przygodę ze strzelectwem. Tym razem swoją celność trenowała nowa grupa. Dziękujemy instruktorom Colt za super atmosferę

Zebrania z Rodzicami

W czwartek, 27 października 2022 r. o godzinie 18:00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w salach lekcyjnych.

Od godziny 18:30 będą miały miejsce konsultacje, czyli możliwość rozmowy z każdym uczącym w danej klasie nauczycielem.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

W czwartek 13 października 2022 r. w naszej Szkole miały miejsce Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie których odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Wycieczka integracyjna kl. IaT

W dniu 6.10.2022 r. klasa IaT pod opieką wychowawcy – p. Marii Wachowskiej i pani pedagog- Małgorzaty Śmietańskiej, odbyła zajęcia integracyjne w Parku Trzeciego Maja.  Korzystając  ze słonecznej pogody i dobrego humoru, spędziła miło czas na wspólnej zabawie w doborowym gronie. Klasa miała okazję bliżej się poznać i nabrać chęci do kolejnej klasowej wycieczki.