TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Zawód łączący przeszłość z przyszłością!

Nasza szkoła przygotuje Cię do:

 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich
  i kamieniarskich elementów architektury,
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych
  i kamiennych,
 • organizacji i realizacji prac renowatorskich. 

Przygotowanie zawodowe technika renowacji elementów architektury pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

 • pracowniach sztukatorskich,
 • firmach budowlano-remontowych,
 • pracowniach kamieniarsko-sztukatorskich

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik renowacji elementów architektury uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz
wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311 210]: 

K1 – BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

K2 – BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury