Nagroda dla naszej Pani Dyrektor

14 czerwca 2019 r. podczas XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, jakie się odbywało w Pałacu Poznańskiego, nasza Pani Dyrektor Elżbieta Kuskowska otrzymała certyfikat Kreatora Kompetencji Zawodowych.
Serdecznie gratulujemy!