Kampania: Twoja branża – Twoja przyszłość!

O kampanii
Rozpoczynamy kampanię społeczną promującą kształcenie branżowe: Co po 8 klasie? Twoja Branża – Twoja Przyszłość,
prowadzoną na stronie internetowej ezawodowcy.pl. Zwracamy się równocześnie z propozycją skierowaną do
podmiotów publicznych, samorządowych, szkół, organizacji branżowych i przedsiębiorstw zaangażowania we wspólne
działania na rzecz promocji edukacji zawodowej. Wyrazem udziału w kampanii internetowej może być m. in. wykorzystanie
udostępnionego baneru promocyjnego. Punktem wyjścia kampanii Twoja Branża – Twoja
Przyszłość jest dostarczenie szkołom podstawowym – doradcom zawodowym, rodzicom, uczniom – e-materiałów
o poszczególnych branżach.
W ramach naszych działań udostępniamy na portalu edukacyjnym ezawodowcy.pl materiały branżowe w formule
eKlasy Patronackiej na potrzeby doradztwa zawodowego oraz kształcenia w szkołach branżowych I stopnia i technikach, takie
jak:
  • filmy
  • dane na temat branż i zawodów – przykładowa
    wysokość zarobków, perspektywy kariery zawodowej,
    itp.

  • Zapraszamy do współpracy – bo dobrze wybrany
    fach w rękach, to podstawa kariery zawodowej.

Prof. Czesław Noworol
Prezes Zarządu Krajowego
Narodowe Forum Doradztwa Kariery