Category Archives: Wydarzenia

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

W czwartek 13 października 2022 r. w naszej Szkole miały miejsce Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie których odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole

29 września uczniowie i nauczyciele czytali głośno Ballady i romanse Adama Mickiewicza.
Okazało się, że czytać można na wiele sposobów, może to być także okazja do odkrycia w sobie talentów aktorskich i plastycznych.

Zebrania z Rodzicami

W czwartek 8 września 2022 r. odbywają się wywiadówki.

O godzinie 17:00 – Rodzice uczniów klas pierwszych spotykają się w świetlicy szkolnej. Spotkanie dotyczy wsparcia psychologicznego dla uczniów w trudnych sytuacjach życiowych.

O godzinie 17:50 w świetlicy szkolnej – spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją, przedstawienie wychowawców, pedagoga.

O godzinie 18:00 – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas pierwszych oraz wszystkich pozostałych klas.

O godzinie 19:00 – świetlica szkolna – spotkanie z trójkami klasowymi rodziców wybranymi w czasie zebrań z wychowawcami klas.

Zakończenie pobytu w szkole przez klasy czwarte technikum 29.04.2022 r.

W piątek, 29 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie nauki w naszej szkole przez Uczniów klas 4aT oraz 4bT. Były wręczane im świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz innych aktywnościach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a zwłaszcza powodzenia podczas zdawania egzaminów maturalnych!

Nasz uczeń Laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Uczeń klasy 3agT – Maciej Grzelak, znalazł się w wąskim gronie laureatów ogólnopolskiej jubileuszowej XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbyła się w dniach 7, 8 i 9 kwietnia 2022 r. w Opolu.
Daje mu to indeks na wymarzoną uczelnię oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Szczerze gratulujemy!!!