SZKOLNE CZYTANIE POLSKICH NOWEL

21 listopada pierwsze lekcje w naszej szkole rozpoczęły się od przeczytania przez nauczycieli wybranych nowel Prusa, Orzeszkowej lub Nałkowskiej. W ten sposób dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.