bitcoin investment trust yahoo how to become bitcoin broker in india bitcoin how to invest in india open source bitcoin exchange script top crypto exchanges 2018 bitcoin worth investing now

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Zawód poszukiwany w Europie!

W naszej szkole nauczysz się teorii i praktyki w zakresie wykonywania robót:

    • montazowych,
    • okładzinowych,
    • wykończeniowych,

a także montowania systemów suchej zabudowy, organizowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Przygotowanie zawodowe pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

  • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie montażu suchej zabudowy, t.j. ścianek działowych i sufitów podwieszanych,
  • firmach prowadzących roboty wykończeniowe wewnątrz budynków,
  • laboratoriach zakładowych

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311219]: 

K1 – BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

K2 – BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie