Rekrutacja do klas pierwszych

Zapraszamy osoby, które chcą podjąć naukę w naszej Szkole do zgłaszania się celem pobrania skierowań na badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
Po wykonaniu badań i uzyskaniu stosownego zaświadczenia – zapraszamy do ich składania a także: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o zdanych egzaminach gimnazjalnych, karty zdrowia oraz dwóch zdjęć.
Nieprzekraczalny termin składania dokumentów: 11 lipca 2016 r. godzina 11:30. Najlepiej złożyć dokumenty do piątku, 8 lipca 2016 r. do godziny 16:00.