Murarz-tynkarz

Zawód poszukiwany w Europie!

W naszej szkole nauczysz się:

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych,
  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Przygotowanie zawodowe pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

  • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie robót murarskich i robót tynkarskich

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie murarz-tynkarz uzyskasz, jeżeli zdasz egzamin
i otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [711 204]: 

K1 – BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich