Dzień Języków Obcych

Dzień Języków Obcych pod hasłem: „ Języki łączą narody”

W dniu 26.04.br. odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Głównym celem było upowszechnienie języków: angielskiego i niemieckiego z elementami języka ukraińskiego. Z uwagi na bieżącą sytuację u naszych sąsiadów włączeni zostali uczniowie z Ukrainy, żeby przybliżyć kulturę narodu ukraińskiego, gdyż w różnorodności jest bogactwo i piękno.

W akcji zorganizowanej przez nauczycieli języków obcych odbyły się następujące quizy: budowlany – w klasach III technikum i szkoły branżowej,  natomiast dla wszystkich uczniów quiz powiedzeń i przysłów, ciekawostek, muzyki i  zabytków krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych w salach 315 i 316, a także quiz o kulturze Ukrainy w sali historycznej.

Ponadto uczniowie opracowali logotyp i plakaty promujące hasło przewodnie imprezy szkolnej. Prace zostały wystawione na korytarzu II piętra.

Chętni uczniowie z całej szkoły włączyli się aktywnie w akcję DJO, a kandydaci odwiedzający naszą szkołę mieli okazję zmierzyć się z zadaniami opracowanymi metodą stacji.

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Zespół Nauczycieli Języków Obcych