Dni Doradztwa Zawodowego w ZSR

20 listopada spotkaliśmy się z gimnazjalistami i uczniami szkół podstawowych podczas Dni Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego. Nasz stolik promocyjny przyciągał uwagę młodszych kolegów, którzy muszą dokonać wyboru nowej szkoły i zaplanować zawodową karierę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się   profile kształcenia oferowane przez nasze technikum i szkołę branżową, ponieważ są to specjalizacje poszukiwane na rynku pracy.