TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Zawód z przyszłością!!!

Nasza szkoła przygotuje Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawy urządzeń
  i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przygotowanie zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

 • firmach zajmujących się montażem, naprawami
  i konserwacją systemów energetyki odnawialnej,
 • hurtowniach kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę
  i innych urządzeń energetyki odnawialnej

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy
i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311 930]: 

K1 – ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

K2 – ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej