TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Zawód poszukiwany w Europie!

W naszej szkole nauczysz się:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • organizowania i wykonywania prac związanych
  z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,
 • obsługi maszyn i urządzeń do obróbki drewna,
 • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej,
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

Przygotowanie zawodowe technika technologii drewna pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

 • zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej,
 • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów
  z drewna – w działach techniczno-produkcyjnych
  i nieprodukcyjnych,
 • laboratoriach zakładowych

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311 922]: 

K1 – DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

K2 – DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych