TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Zawód poszukiwany w Europie!

W naszej szkole nauczysz się teorii i praktyki w zakresie wykonywania robót:

    • montazowych,
    • okładzinowych,
    • wykończeniowych,

a także montowania systemów suchej zabudowy, organizowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Przygotowanie zawodowe pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

  • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie montażu suchej zabudowy, t.j. ścianek działowych i sufitów podwieszanych,
  • firmach prowadzących roboty wykończeniowe wewnątrz budynków,
  • laboratoriach zakładowych

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311219]: 

K1 – BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

K2 – BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie