TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Zawód poszukiwany w Europie!

W naszej szkole nauczysz się teorii i praktyki w zakresie wykonywania robót:

  • montazowych,
  • okładzinowych,
  • wykończeniowych,
  • a także montowania systemów suchej zabudowy, organizowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Przygotowanie zawodowe pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

  • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie montażu suchej zabudowy, t.j. ścianek działowych i sufitów podwieszanych,
  • firmach prowadzących roboty wykończeniowe wewnątrz budynków,
  • laboratoriach zakładowych

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

K1 – Kwalifikacja BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

K2 – Kwalifikacja BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych