Technik ochrony środowiska

Zawód z przyszłością!

Podstawowe zadania technika ochrony środowiska to:

 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby,
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód i gleby,
 • planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
 • planowanie i realizacja zadań na rzecz ochrony środowiska.

Przygotowanie zawodowe technika ochrony środowiska pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów
  i kanalizacji,
 • pracowniach ochrony środowiska biur
  projektowych

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [325 511]: 

K1 – CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska