TECHNIK BUDOWNICTWA

Piękny i ciekawy zawód!

Nasza szkoła przygotuje Cię do:

 • wykonywania robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych
  z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót stanu surowego i wykończeniowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych
  z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • zarządzania nieruchomościami
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

 • firmach budowlanych,
 • zakładach produkcji elementów budowlanych,
 • pracowniach projektowych,
 • administracjach budynków
 • oraz na prowadzenie własnej firmy.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311 204]: 

K1 – BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

K2 – BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów