TECHNIK BUDOWNICTWA

Piękny i ciekawy zawód!

Nasza szkoła przygotuje Cię do:

 • wykonywania robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych
  z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót stanu surowego i wykończeniowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych
  z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • zarządzania nieruchomościami
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w:

 • firmach budowlanych,
 • zakładach produkcji elementów budowlanych,
 • pracowniach projektowych,
 • administracjach budynków

oraz na prowadzenie własnej firmy. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD. vTFCgkT6VUuBkosD.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [311 204]: 

K1 – BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

K2 – BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów