Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Zawód z tradycjami!

 

W naszej szkole nauczysz się:

  • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Przygotowanie zawodowe pozwoli Ci na podjęcie pracy w: 

  • zakładach instalacyjno-produkcyjnych,
  • firmach usługowych,
  • firmach budowlanych i instalacyjnych

oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskasz, jeżeli zdasz egzaminy i otrzymasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

K1 – B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 

K2 – B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych