Lekcja w terenie

Wycieczka do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, to jak żartują nasi uczniowie „śmierdzący, ale fascynujący temat”. Zapoznanie się z procesem obróbki ścieków miejskich, ciekawostki jakie nietypowe zanieczyszczenia potrafią płynąć w sieci kanalizacyjnej, a przede wszystkim możliwość zobaczenia tego na własne oczy jest atutem lekcji w terenie. Jednym z ważnych aspektów pracy oczyszczalni jest fakt, że zagęszczone osady, poddawane są obróbce i wykorzystywane w agregatach do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne oczyszczalni. Tego typu instalacje terminczej obróbki odpadów komunalnych zyskują wielu zwolenników, niepochlebne słowa to raczej lęk przed nieznanym.