Dekarz

Zawód poszukiwany w Europie!

W naszej szkole nauczysz się:

  • wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich,
  • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
  • wykonywania odwodnień połaci dachowych,
  • wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Przygotowanie zawodowe pozwoli Ci na podjęcie pracy: 

  • w firmach wykonujących pokrycia dachowe  i obróbki blacharskie dachów,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dekarz uzyskasz, jeżeli zdasz egzamin i otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie [712 101]: 

K1 – BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko – blacharskich