24 czerwca 2016 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

O godzinie 10:00 na boisku szkolnym (z uwagi na ładną pogodę – nastąpiła zmiana w stosunku do pierwotnych planów) rozpoczęła się miła uroczystość podsumowania roku szkolnego 2015/2016; wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za różnorodną aktywność Uczniów naszej Szkoły. Po części ogólnej klasy wraz ze swoimi Wychowawcami przeszły do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw oraz pogadanka na temat bezpiecznego spędzania wakacji.